Bu iki faturarayı inceleyebilirsiniz detaylara ilişkin açıklamalar 

fatura üzerinde belirtilmiştir. Resmi bilgisayarınıza kaydedebilir

 açıklamalara ilişkin detayları büyüterek okuyabilirsiniz.